لو گرستنر مدیر افسانه ای ، شرکت آی بی ام را با چند میلیارد دلار زیان و بازار فرپاشیده، تحویل گرفت و آن را با سود چند میلیارد دلاری و بازار تثبیت شده و منابع انسانی احیا شده تحویل داد.
فایل بالا، خلاصه ای از کتاب اوست که به بیان روند بازسازی شرکت آی بی ام می پردازد؛ گرستنر از یک صنعت دیگر به صنعت آی تی آمد ( بر زبان آوردن این ایده در ایران، منجر به تکفیر گوینده از سوی نخبگان صنعت فناوری می شود) و با این عبارت مجاب شد که حیف است آی بی ام از بین برود.
این فایل خلاصه، تصویری کلی از عملکرد گرستنر ارایه می کند اما اگر وقت داشتید کتاب ترجمه شده را بخوانید که مفصل تر بیان کرده است و با برنامه های عملیاتی او آشنا شوید.
جزییات ارایه شده در این کتاب نشان می دهد که بخش زیادی از مشکلاتی که بنگاههای ایرانی گرفتار آن هستند در شرکت بزرگی مثل آی بی ام هم در دوران آغازین مدیریت گرستنر وجود داشته است و من بارها از این کتاب در بحثها استفاده کرده ام برای رد کردن این گزاره که شرکتهای ما با غربیها فرق دارند و مسایل مان فرق می کند و هکذا.
گرستنر به خوبی بر مشکلات غالب شده است چرا که بینش عمیقی داشت و انرژی خوبی برای مجموعه صرف کرده است.

خلاصه کتاب را از این فایل پی دی اف بخوانید.

چه_کسی_می_گوید_فیلها_نمی_توانند_برقص