پراکتر اند گمبل از شرکتهایی است که همواره دوست داشته ام، جایی مثل آنجا کار کنم.
این کتاب نوشته مدیرعامل ان شرکت و مشاور اوست که فوق العاده خواندنی است.

شرکتی با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار فروش و برندهایی همچون براون، دوراسل، ژیلت، پمپرز،
هداندشولدرز،اورال-بی، دولچه و گابانا، هربال اسنسز و هوگو باس.
این کتاب به نوعی تاریخ شرکت P&G است.

 

photo_2018-08-01_17-40-45

 

 

photo_2018-08-01_17-40-50