» تاریخ

نامه حسن صباح به ملکشاه سلجوقی خود من اصلا از این مکاتبه خبر نداشتم و زمانی که تیتر نامه را در کتاب دیدم، تصور نمی کردم باچنین متن درخشانی مواجه شوم. وقت خوش شد.  لینک نامه sabbah.


2d209282-a0e4-46d8-820c-fc98301a1aa5

اگر کتاب های قبلی هراری را خوانده اید، حتما این کتاب را بخوانید تا پروژه او را کامل خوانده باشید. اگر کتابهای قبلی او را نخوانده اید این کتاب آخرین آرای این نویسنده مشهور است که مطالب دو کتاب قبل، به صورت اجمالی بیان شده است. هر فصل کتاب نکات دقیقی را مطرح کرده است اما انصاف بابد داد که چند فصل آن بدیع و انچه گفته بود حیرت آور بود. جاهایی از کتاب، نویسنده حدیث نفس نوشته است که بخصوص فصل مراقبه عالی بود.


هزینه انتشار کتاب هزار و یک شب در دوره ناصر الدین شاه مبلغ ۶۸۵۰ تومان بوده است که معادل یک ششم هزینه ساختمان شمس العماره یعنی مجلل ترین ساختمان مجموعه گلستان در آن دوره است. نسبتی باور نکردنی


فعلا اینو داشته باشید تا بعد دلایلشو مفصل بنویسم. اما اگر قرار باشد تنها با یک ملاک دوستان خود را انتخاب کنم، افرادی را بر می گزینم که رشته شان تاریخ نیست ولی تاریخ می خوانند. حالا از کجا به این رسیده ام؟ از تجربه تاریخی و زندگی زیسته شما هم این معیار را بیازمایید.


جعفر شیرعلی نیا با کتابهای حجیم و نفیسی که در باب جنگ و امام خمینی و رهبری و هاشمی منتشر کرد مشهور شد. بعدها او با راه اندازی کانالی تاریخی شروع به نقد مشهورات جنگ با روایات شاذ خود شد. برای شناخت روش مندی و مستند بودن کارهای او کافی است بدانید که او کتاب شهید بهشتی را منتشر کرده است بی آنکه با فرشاد مومنی گفتگویی داشته باشد. بر آگاهان پوشیده نیست که ارتباط مومنی با بهشتی بخصوص پس از انقلاب و دوران حزب جمهوری اسلامی بسیار نزدیک بوده است و حذف روایت مومنی از بهشتی خطایی روشی و اسنادی است. شاذگویی در ...


تاریخ: دروغ فاتحان یا خودفریبی شکست خوردگان *** کتاب درک یک پایان


e992b205-a294-4e79-86c2-76b3e37d2ce2

پای صحبت علی رضا قلی نویسنده کتاب " جامعه شناسی نخبه کشی" در جمع کفتربازان و بخارا خوانها بحث فنی در باب اصطلاحات این حرفه و مشاهیر آن


نیما یوشیج ، محمد معین را وصی آثار خویش کرد و علی شریعتی محمدرضا حکیمی را انتخاب کرد تا در مورد نشر آثار او تصمیم بگیرد. هر دو وصی ، عملا به وصیت عمل نکردند و گفتند ما در اثار تصرفی نمی کنیم.وصیت نامه هر دو در خصوص تعیین قیم خواندنی است. وصیت نامه نیما یوشیج و معرفی محمد معین به عنوان قیم چنین است: امشب فکر می کردم با این گذران کثیف که من داشته‌ام-بزرگی که فقیر و ذلیل می‌شود، حقیقتا جای تحسر است. فکر می‌کردم، برای دکتر حسین مفتاح چیزی بنویسم که وصیت‌نامه من باشد. باین نحو که بعد از من هیچکس ...


احمد مهدوی دامغانی مقدمه ای در منقبت و معرفی بدیع الزمان فروزانفر نوشته که در ابتدای کتاب رساله قشیریه با تصحیح فروزانفر چاپ شده است. ستایش نامه ای درخشان با نثری قدمایی و ذکر فقرات تاریخی که خواننده را هم از نویسنده به اعجاب وا می دارد هم از ستایش شونده.


7b211666-2d6e-4bfa-9dff-b6b21d551f47

کتاب نخل و نارنج را وحید یامین پور نوشته است که زندگی شیخ مرتضی انصاری را به شکل داستانی بیان کرده است. نام و مقام شیخ انصاری آنچنان با عظمت است که به زحمت خواندن یک کتاب معمولی هم بیارزد. رسم خوبی است که زندگی بزرگان را به شکل داستانی بیان کنند که نمونه معروف آن قلندر و قلعه یحیی یثربی است. کتاب خوبی است و می شود یک نفس در چند ساعت خواند


برای چندمین بار است که می شنوم دو ( یا چند) نفر از دوستانم بر سر مسایل کاری با هم اختلاف پیدا کرده اند و کار گره خورده است. هر دو نیز گمان می برند محق بوده اند و دیگری مقصر. با چنین خبرهایی_ علاوه بر اینکه محزون می شوم _ بیشتر باورم می شود که حرف زدن از سیاست منسجم در صورت تصدی جمعی دوستانه در سطح دولت یا سازمانها و بنگاه های بزرگ به ژاژخایی می ماند اگر اسباب بزرگی( در ایده و عمل) فراهم نشده باشد. جایی که دو دوست باهم چنین کنند از نا آشنایان چه انتظاری باید داشت؟ در ...


1a8f30f8-eb57-4b49-adbb-53d6468cedb9

کتاب آخر از چهارگانه اریک هابسبام به تاریخ قرن بیستم اختصاص دارد. تفاوت این کتاب با نمونه های مشابه در این است که یک نظریه پرداز آن را نوشته است و تحلیل تاریخی از آن نیز می آموزید. کتاب هفتصد صفحه است و ترجمه اش عالی است و حتما نگاه هر خواننده ای را به تاریخ تغییر می دهد.