» سیاست

نامه حسن صباح به ملکشاه سلجوقی خود من اصلا از این مکاتبه خبر نداشتم و زمانی که تیتر نامه را در کتاب دیدم، تصور نمی کردم باچنین متن درخشانی مواجه شوم. وقت خوش شد.  لینک نامه sabbah.


دشمنان ایران، سربازان وطن را نامی ننگین نهادند. هیهات که چشم از افق برداریم و درگیر بازی های کوچک اصحاب جبن و حقد و آخور شویم. آدمهایی که از تروریستی نامیدن سپاه خوشحالند آدمهای مطمئن تری هستند از آنانکه اول چند تا نقد به سپاه کردند بعد گفتن ترامپ کار بدی کرد.


2d209282-a0e4-46d8-820c-fc98301a1aa5

اگر کتاب های قبلی هراری را خوانده اید، حتما این کتاب را بخوانید تا پروژه او را کامل خوانده باشید. اگر کتابهای قبلی او را نخوانده اید این کتاب آخرین آرای این نویسنده مشهور است که مطالب دو کتاب قبل، به صورت اجمالی بیان شده است. هر فصل کتاب نکات دقیقی را مطرح کرده است اما انصاف بابد داد که چند فصل آن بدیع و انچه گفته بود حیرت آور بود. جاهایی از کتاب، نویسنده حدیث نفس نوشته است که بخصوص فصل مراقبه عالی بود.


جنگ آینده بر سر منابع آب است. دریاچه ارومیه را باید خشک کرد. سد سازی اشتباه است. نظریه ورشکستگی آب بر ساخته شد.*** سالها این گزاره ها را از عارف و عامی شنیدیم.


جعفر شیرعلی نیا با کتابهای حجیم و نفیسی که در باب جنگ و امام خمینی و رهبری و هاشمی منتشر کرد مشهور شد. بعدها او با راه اندازی کانالی تاریخی شروع به نقد مشهورات جنگ با روایات شاذ خود شد. برای شناخت روش مندی و مستند بودن کارهای او کافی است بدانید که او کتاب شهید بهشتی را منتشر کرده است بی آنکه با فرشاد مومنی گفتگویی داشته باشد. بر آگاهان پوشیده نیست که ارتباط مومنی با بهشتی بخصوص پس از انقلاب و دوران حزب جمهوری اسلامی بسیار نزدیک بوده است و حذف روایت مومنی از بهشتی خطایی روشی و اسنادی است. شاذگویی در ...


جهان لبریز از کسانی است که " می گویند لنگش کن" اما حتی "لب گود" هم ننشسته اند که ضرب المثل جور شود بلکه از دور می بینندت بلکه می شنوند.


تاریخ: دروغ فاتحان یا خودفریبی شکست خوردگان *** کتاب درک یک پایان


اگر در فروش یک ساختمان 100 میلیارد تومانی، یک میلیارد تومان کسی رشوه گرفت، دزدی کرد. پرونده آن معروف می شود به پرونده ساختمان فلان که 100 میلیارد ارزش دارد. این به معنای دزدی 100 میلیارد تومانی نیست. خیلی از اختلاسها چنین ماهیتی دارند، 6 میلیارد یورویی پتروشیمی هم چنین است.


e992b205-a294-4e79-86c2-76b3e37d2ce2

پای صحبت علی رضا قلی نویسنده کتاب " جامعه شناسی نخبه کشی" در جمع کفتربازان و بخارا خوانها بحث فنی در باب اصطلاحات این حرفه و مشاهیر آن


ریاست آقای رییسی در قوه قضاییه، فرصت خوبی است که ایشان بخشی از آنچه را که سال گذشته وعده داده بودند در دولت اجرا کنند، در عدلیه اجرا کنند. ممکن است بر سر اینکه وظایف دولت باید چه باشد میان علما اختلاف باشد اما در مورد وظایف قضات وحدت نظر حداکثری وجود دارد.


توزیع وقت میان افرادی که قرار است پیش یک مقام عالیرتبه یا در رسانه سخن بگویند، از نمادهای برقراری عدالت است. دفتر و مجری ها در توزیع این رانت سه نقطه بازی می کنند. با حرف چنین نسبتی دارند با اقلام واقعی چه می کنند؟


انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران عباس آخوندی، معاون وزیر رفاه و مشاور معاون وزیر رفاه را دعوت کرده است تا سیاستهای رفاهی دولت را نقد کنند. * زوال معنا که هیچ حتی شکل هم نقاشی شده است. "نقد" و " رفاه" و " دانشگاه" هر سه سرگردانند . این سه به آن سه در