» نقل قول

پیش از آنکه خود را فردی افسرده یا فاقد عزت نفس لازم بدانی، اول مطمئن شو آدم های عوضی دوروبرت را نگرفته اند *** ویلیام گیبسن


این جمله علامه طباطبایی تامل برانگیز است: "یک سوم مردم مدینه در زمان رسول الله، از منافقین بودند"


در جوانی اسبی داشتم. وقتی از کنار دیواری عبور می‌کرد و سایه‌اش به دیوار می‌افتاد، اسبم به آن نگاه و خیال می‌کرد اسب دیگری است. به همین خاطر خرناس می‌کشید و سعی می‌کرد از آن جلو بزند و چون هرچه تند می‌رفت، می‌دید هنوز از سایه‌اش جلو نیفتاده است؛ باز هم به سرعتش اضافه می‌کرد تا حدی که اگر این جریان ادامه پیدا می‌کرد مرا به کشتن می‌داد. اما دیوار تمام می‌شد و سایه‌اش از بین می‌رفت، آرام می‌گرفت. در دنیا وقتی به دیگران نگاه کنی، بدنت که مرکب توست می‌خواهد در جنبه‌های دنیوی از آنها جلو بزند و اگر از چشم و ...


وقت خوش شد با این نقل قول از وارن بافت : " مدیرانی که دیگران را در ملاعام فریب می دهند ممکن است در نهایت خودشان را هم در خلوت فریب دهند."


هری فرانفکورت در توضیح جفنگیات می گوید: "غیر ممکن است کسی دروغ بگوید در حالی که از حقیقت مطلع نباشد. برای جفنگ گو مهم نیست چیزی که می گوید حقایق را درست ارائه می دهد یا نه. او فقط آنهایی را انتخاب می کند یا می سازد که با مقصودش سازگار باشند"


قانون اقتصادی دوم بنتلی ( Bently): "تنها چیزی که از یک اقتصاددان خطرناکتر است، یک اقتصاددان آماتور است" و شاید مهمتر از آن " تنها چیز خطرناک تر از یک اقتصاددان آماتور، یک اقتصاددان حرفه ای است."


آتش ات را تا آخرین روزهای زندگیت مصرف کن *** کتاب بچه های روز، گالئانو


ماکیاولی در مورد انشعابات پس از کسب قدرت می گوید


امروز به دوستی زنگ زدم و خواستم در دیداری صمیمانه حاضر شود که فرمود این جلسات بی حاصل است. این پرت انگاری جلسات دوستانه از سوی نوخاستگان مرضی شایع است اما اینکه فردی که سالهاست من و رفقای دیگر سعی در کمک به او داشته ایم چنین بی محابا شان خویشتن را بری از مجالست با امثال من بداند، مواجهه با صخره مهیب واقعیت بود و اینک " چو تخته پاره بر موج، رها رها رها من"حین گفتگو یاد این شعر هوشنگ ابتهاج افتادم که روزگاری برای شجریان سرود. رفتی ای جان و ندانیم که جای تو کجاست مرغ شبخوان کجایی و نوای ...


از "لودویگ بودن " نقل شده است که " حتی ساعتی که کار نمی کنه روزی دوبار وقت را درست نشون می ده" حالا حکایت ماست، عده ای که شغلشان پیشگویی است هر چند وقت یک بار به یکی از سخنان گذشته شان استناد می کنند که از قضا حادث شده است. کافی است به سخنان پر گوهای عالم سیاست و ورزش و اقتصاد دقت کنید.


خداوند اقتصاددانان را خلق کرد تا پیش بینی های هواشناسی دقیق به نظر برسند. *** لا ادری


دشمن نداری؟ چطور ممکن است؟ مگر هیچ وقت حقیقت را نگفتی یا از عدالت دفاع نکردی؟ *** سانتیاگو کاخال