» بایگانی آذر ۱۳۹۷

امروز 17 دسامبر است. در چنینی روزی در سال 2010، محمد بوعزیزی دستفروش تونسی خود را آتش زد و رشته اعتراضاتی شروع شد که به بهار عربی شهرت یافت. پس از 8 سال، اوضاع منطقه به هر فصلی شباهت دارد جز بهار


امروز به دوستی زنگ زدم و خواستم در دیداری صمیمانه حاضر شود که فرمود این جلسات بی حاصل است. این پرت انگاری جلسات دوستانه از سوی نوخاستگان مرضی شایع است اما اینکه فردی که سالهاست من و رفقای دیگر سعی در کمک به او داشته ایم چنین بی محابا شان خویشتن را بری از مجالست با امثال من بداند، مواجهه با صخره مهیب واقعیت بود و اینک " چو تخته پاره بر موج، رها رها رها من"حین گفتگو یاد این شعر هوشنگ ابتهاج افتادم که روزگاری برای شجریان سرود. رفتی ای جان و ندانیم که جای تو کجاست مرغ شبخوان کجایی و نوای ...


از "لودویگ بودن " نقل شده است که " حتی ساعتی که کار نمی کنه روزی دوبار وقت را درست نشون می ده" حالا حکایت ماست، عده ای که شغلشان پیشگویی است هر چند وقت یک بار به یکی از سخنان گذشته شان استناد می کنند که از قضا حادث شده است. کافی است به سخنان پر گوهای عالم سیاست و ورزش و اقتصاد دقت کنید.


اقتصاد حوزه ای است که در یک سال، دو نفر می توانند با هم جایزه نوبل دریافت کنند، در حالیکه دقیقاً حرفهای متضاد یکدیگر گفته اند مثل میردال و هایک


تاثیر شن ریزه در تاریخ، منبع: کتاب مرگ مردان نامی


خداوند اقتصاددانان را خلق کرد تا پیش بینی های هواشناسی دقیق به نظر برسند. *** لا ادری


کتاب فروشی که تا دیروقت باز باشد حرص انسان را بر می انگیزد. امروز بعد از مدتها کشش و پرهیز، مجموعه اخلاقی محج البیضا( راه روشن) ملامحسن فیض کاشانی را خریدم که خواندنش اسباب حسرت و حس خسران است.


دشمن نداری؟ چطور ممکن است؟ مگر هیچ وقت حقیقت را نگفتی یا از عدالت دفاع نکردی؟ *** سانتیاگو کاخال


وزیر خارجه فرانسه: ترامپ در امور داخلی ما دخالت نکند *** گاهی در همین دنیا ، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره


3324bf85-4694-46e6-b800-a8457b6fddab

معمولا در حالات زیر( تکی یا جمعی) تصمیم به خرید کتاب می گیرم: عنوان جذاب باشد نویسنده را دوست داشته باشم مترجم را بشناسم ناشر معتبر باشد حالا مگر می شود در انقلاب گردی ساعت ۹ شب، این کتاب را پشت شیشه دید و نخرید؟


نمونه های مشابه دیجی کالا در خارج از کشور به هر چیزی متهم باشند به گرانفروشی متهم نیستند. این هم نماد نواوری در کشور ما که به زودی تکثیر خواهند شد در شکلهای مصیبت بار تصور کنید آمازون به گرانفروشی متهم باشد


شاعری که جمعیتی بود. ادواردو گالئانو کتابی دارد به نام بچه های روز که به نوعی تقویم تاریخ است.