مطالعه  کتاب نیکوکاران نابکار نوشته هاجون چانگ  برای کسانی که از صداهای بلندی که در حوزه اقتصادی کشور شنیده می شود ، قانع نمی شوند ولی نمی توانند احتجاجی در مقابلش اقامه و شواهد ارایه کنند. مفید است.

 

photo_2018-07-20_16-14-08