سلیمان بن صرد خزاعی از آن شخصیتهایی است که اکثر اقوال تاریخی به ضرر اوست اما به دلیل رهبری توابین، آدم در قضاوت نسبت به او احتیاط می کند.
او در جنگ جمل، به تردید می‌افتد که آیا می‌شود به جنگ همسر پیامبر رفت؟ لذا به یاری امیرالمومنین(ع) نیامد و به خاطر همین تخلفش به شدت از سوی امام توبیخ شد اما مشهور است که از امیرالمومنین به امام حسن شکوه کرد و مغرورانه گفت که شما به امثال من نیاز خواهید داشت.
بعدها زمانی که امام مجتبی(ع) صلح کرد، سلیمان باز از امام عقب افتاد و به امام زمان خودش توهین ‌کرد و نقل شده است که او را مذّل المومنین ‌خواند.
سلیمان در همین زمان به امام حسین پیشنهاد مبارزه با معاویه را داد که امام آنها را به پیروی از مجتبی علیه السلام فراخواند.
بعد از شهادت امام حسن علیه السلام، دوباره امام حسین را به قیام دعوت کرد که ایشان مخالفت کردند.
با روی کار آمدن یزید، سلیمان بیش و پیش از همه در دعوت امام به کوفه موثر بود ولی دوباره با توجیهاتی خاص، در کوفه و در خانه خویش ماند و شد آنچه که شد.
سلیمان پس از عاشورا، پشیمان شد و تخلف خود و یارانش را جرم عظیم دانست.
بعد هم که با چهار هزار نفر شیعه در جنگ بی فرجام توابین، به شهادت رسید.
در مقابل شخصیتهایی هستند به نام عابس ابن ابی شبیب و یا حبیب ابن مظاهر که از حیث شان و نفوذ اجتماعی قابل مقایسه با سلیمان نیستند و متفاوت عمل کرده اند و من این دو را خیلی دوست دارم.
موقعی که مسلم بن عقیل به خانه مختار آمده بود و نامه امام حسین(ع) را می‌خواند و احساسات غلیان کرده بود که ما کوفیان چنانیم و چنین می کنیم، عابس به مسلم می‌گوید که من از دل اینها که دارند این‌گونه ابراز احساسات می‌کنند خبر ندارم و تو را راجع به اینها فریب نمی‌دهم؛ من از خودم حرف می‌‌زنم. اگر اهل بیت بگویند برخیز و جانت را بده آماده فداکاری هستم. به قدری در راه آنها شمشیر می‌زنم تا جانم را فدا کنم؛ چرا که از این کار فقط در پی رضای خدایم و نشست.

حبیب ابن مظاهر برخاست و او را دعا کرد و گفت: خدا تو را رحمت کند. کوتاه سخن گفتی ولی حق را گفتی. از دل من سخن گفتی من هم مثل تو هستم
عابس تا مکه می‌رود و از آنجا با امام همراه می‌شود.
حبیب هم که در کوفه مانده بود و به مسلم کمک می کرد بعد از ماجرای مسلم، مخفیانه از کوفه خارج شد و به لشکر امام پیوست و حتی بعد از آنکه تلاشش به همراه برخی از قوم بنی اسد برای پیوستن به لشکر امام در روز تاسوعا شکست خورد بازهم خود را به لشکر محاصره شده امام رساند و نامش بر جریده شهدای کربلا ثبت شد.

خدا کند که در زمان مناسب در جای مناسب باشیم.
پی نوشت: زمان پخش سریال مختار، در بخشهایی که سلیمان حضور داشت خیلی حرص می خوردم؛ حسی که زمان پخش فیلمهای مربوط به زمان اشغال فلسطین دارم.