انصاف باید داد که قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در این سالها، سیاست تبلیغی قدرتمندی داشته است که سالهای اول دولت یازدهم از رجا نیوز بهره می برد و این روزها از صدا و سیما بخصوص بخش خبری بیست و سی؛
هنرمندی است که وزیری از همراهی مخالفان نشان دار دولت بهره گیرد.